"Waaraan een bril moet voldoen is afhankelijk van de afstanden waarop scherp moet worden gezien"

Assortiment - Gebruik

gebruik

Een andere onderverdeling is het gebruik waaraan de bril moet voldoen. Dit kan afhankelijk zijn van de werkomstandigheden, maar ook van de afstand waarop scherp moet worden gezien.

Wat bij deze afstanden bepalend is, is het accommodatievermogen van de ogen. Tot de leeftijd van ongeveer 40-45 jaar hebben de ogen (met de juiste afstandsbril op) voldoende accommodatievermogen (ongeveer +3.00) om vanaf ongeveer 35 cm tot oneindig scherp te kunnen zien.

Met toename van de leeftijd zal dit accommodatievermogen afnemen tot ongeveer +0.50 op de leeftijd van 60 tot 65 jaar. In dit geval loopt het scherptegebied dan vanaf ongeveer 2 meter tot oneindig. Om het hele scherptegebied vanaf 35 cm tot oneindig te kunnen overzien, zijn dan meer sterktes nodig in de vorm van een (meestal) onzichtbaar leesgedeelte onder in de glazen of, indien er geen afstandsbril nodig is, een leesbril.