"Een beeldschermwerkbril biedt een geleidelijke overgang tussen het scherp zien van uw beeldscherm en nabij"

Assortiment - Beeldschermwerkbrillen

BEELDSCHERMWERKBRILLEN

Zoals bij voorgaande soorten brillen al is aangegeven, zal bij toename van de leeftijd de leestoeslag toenemen waardoor het scherptegebied nabij wat beperkter wordt. Op een leeftijd tussen 45 tot 55 jaar zal dan ook het probleem ontstaan dat een beeldscherm op ooghoogte op een afstand van ongeveer 75 cm, niet meer scherp kan worden gezien. Bij trifocale of multifocale glazen moeten we het hoofd dan achterover gaan houden en bij de bifocale glazen moeten we ook nog eens dichter naar het scherm toe komen. Dat dit uiteindelijk resulteert in nekklachten is dan te verwachten. Om dit probleem te voorkomen moet er dan midden voor de ogen de sterkte voor een beeldscherm geplaatst worden voor het gebied rond de 75 cm, meestal aangevuld met een leessterkte onderin voor het gebied rond de 35 tot 50 cm. Hiervoor zijn er de volgende mogelijkheden (uitgaande van iemand met een leeftijd van 50-55 jaar):

Alleen beeldschermsterkte
Met deze glazen loopt het scherptegebied van ongeveer 50 cm tot ongeveer 1 meter. Omdat er voor het gebied rond de 35 cm geen sterkte aanwezig is, is hiermee niet te lezen. Vandaar dat dit maar een beperkte oplossing is.
Wel kan dit een goede oplossing zijn voor jongere personen die bij langdurig beeldschermwerk klachten krijgen in de vorm van hoofdpijn, vermoeiende ogen of wazig gaan zien op afstand na het werken aan een beeldscherm. Voor het lezen is er dan nog voldoende accommodatievermogen aanwezig. Op afstand is deze bril dan wel wazig.

Compu1

Bifocale bril voor beeldschermafstand en lezen
Hierbij bevindt zich in de glazen een zichtbaar leesgedeelte voor dichtbij (circa 35 tot 50 cm). De sterkte daarboven is dan geschikt voor het tussengebied (circa 50-75 cm). In tegenstelling tot de vorige oplossing is het geen geleidelijke maar een abrupte overgang. Een afstandssterkte is in deze glazen niet aanwezig, daarvoor moet de normale bril opgezet worden. Een voordeel van deze bifocale glazen t.o.v. multifocale glazen is een erg breed leesgedeelte.Compu3

Multifocale bril voor beeldschermafstand en lezen
Bij deze glazen zijn ook de sterktes voor verschillende gebieden aanwezig, alleen speelt de afstandssterkte hierin een ondergeschikte rol. In tegenstelling tot de vorige oplossing is er een geleidelijke overgang van het ene gebied naar het andere. Ook bij het iets verder weg kijken moet het hoofd dan voorover worden gehouden. Afhankelijk van het soort werk en de omstandigheden zijn er bij de multifocale glazen nog variaties mogelijk in het verloop van de sterkte.

Compu5

Omdat een beeldscherm toch al wat meer kans geeft op reflecties is het raadzaam om de glazen in een beeldschermwerkbril te voorzien van een goede ontspiegeling. Welk type beeldschermwerkbril het meest geschikt is, is afhankelijk van de (afstands)sterkte en eventuele specifieke werkomstandigheden. Ook zijn niet alle typen glazen in alle sterktes leverbaar. Een definitieve keuze kan eigenlijk pas bepaald worden indien alle gegevens van de sterkte bekend zijn. Indien er in de werkomgeving meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm wordt gewerkt, is de werkgever volgens de ARBO-wetgeving verplicht om een beeldschermwerkbril kosteloos beschikbaar te stellen indien dit werk niet met de normale bril kan worden uitgevoerd.