"Als alternatief voor een bril kunnen contactlenzen een mogelijkheid zijn om goed te kunnen zien"

Assortiment - Contactlenzen

LENZEN

Als alternatief voor een bril kunnen contactlenzen ook een mogelijkheid zijn om goed te kunnen zien. Bij het aanpassen van contactlenzen komt heel wat kijken, dit is niet alleen een kwestie van de sterkte en bolling van de ogen opmeten en een paar contactlenzen inzetten. Contactlenzen moeten aan een aantal eisen voldoen: ze moeten een goede gezichtsscherpte geven, bij de vorm van de ogen aansluiten en geen irritatie voor de ogen geven. Ze worden meestal uit cosmetische overwegingen gekozen, want ze veranderen het gezicht niet en worden onzichtbaar gedragen. Contactlenzen hebben echter nog veel meer voordelen. Ze beslaan niet wanneer men van de kou in de warmte komt en ook van regendruppels heeft men geen last. Bovendien zakken ze niet af en drukken ze niet op neus en oren. Ook beroep of vrijetijdsbesteding kunnen van invloed zijn. Bij een fotograaf bijvoorbeeld kan een bril aardig in de weg zitten en bij sport zijn lenzen vaak een uitkomst, zeker bij watersport. Optisch gezien hebben contactlenzen ook voordelen ten opzichte van een bril. Doordat ze dicht op de ogen gedragen worden en bij alle oogbewegingen meebewegen geven ze een ruimer gezichtsveld en geen vertekening van het beeld. Nadelen zijn er ook. Onder bepaalde omstandigheden kunnen lenzen wel eens wat lastiger aanvoelen, zoals bij airconditioning en droge lucht. Ook is de kans op verlies en breuk groter en vragen ze wat meer onderhoud. In principe kan iedereen contactlenzen dragen die geen last heeft van chronisch droge ogen of chronische ontstekingen aan de ogen of oogleden.

SOORTEN CONTACTLENZEN

Alle soorten contactlenzen zijn globaal onder te verdelen in vormstabiele (harde) en zachte contactlenzen met voor iedere soort de eigen voor- en nadelen. Verder zijn zowel de vormstabiele als de zachte contactlenzen ook nog onder te verdelen in diverse soorten. Daaronder vallen o.a. torische lenzen voor astigmatische ogen en multifocale lenzen om ook een leessterkte te corrigeren. Welke soort het meest geschikt is, is onder andere afhankelijk van de vorm en dergelijke van uw ogen. Daarom kan pas tijdens de aanpassing geadviseerd worden welke lenzen voor u de voorkeur verdienen. Ook kan het mogelijk zijn dat in verband met beroep en of hobby’s een bepaalde soort contactlenzen minder geschikt is. Zo zal een timmerman vanwege rondstuivend zaagsel problemen kunnen verwachten met vormstabiele contactlenzen; een kapster daarentegen moet met lenzen rekening houden dat haarsprays een zachte lens onherstelbaar kunnen beschadigen.

AANPASSING

Tijdens de eerste aanpassing, die overigens geheel vrijblijvend is, worden alle gegevens van uw ogen uiterst nauwkeurig opgenomen. De voorzijde van uw ogen worden met een bio-microscoop onderzocht op afwijkingen en met een topograaf wordt de bolling van uw ogen 3-dimensionaal in beeld gebracht. Hierna kan de voorlopige keuze van de soort lenzen bepaald worden en worden er een paar (pas)lenzen voor u besteld. Na de aflevering waarbij o.a. het inzetten en uithalen van de contactlenzen wordt geoefend, dient u nog een paar maal terug te komen voor controle om te bekijken of alles volgens de regel verloopt. Komen er in deze gewenningsperiode nog verschillen tevoorschijn, dan worden de lenzen (mits binnen dezelfde soort) zonder verdere kosten omgeruild.

 

PROEFTIJD

Wij garanderen u dat uw contactlenzen met de grootst mogelijke zorg worden aangepast. Mocht u om wat voor redenen dan ook niet tevreden zijn met het vereiste resultaat dan wordt, bij inlevering van de contactlenzen binnen 3 maanden, het aanschafbedrag minus een eigen risico terugbetaald. Gaat u dan over op de aanschaf van een nieuwe bril, dan wordt dit eigen risico ook nog in zijn geheel of gedeeltelijk verrekend.

 

CONTROLES

Voor het goed en langdurig dragen van contactlenzen is het nodig om uw ogen en lenzen regelmatig te laten controleren. Het is namelijk van belang, eventuele veranderingen zo vroeg mogelijk te ontdekken zodat latere problemen voorkomen kunnen worden. Bij de vormstabiele harde contactlenzen is een controle 1x per jaar meestal voldoende. Bij de zachte contactlenzen is het vaker nodig om uw ogen en lenzen te laten controleren. U ontvangt van ons bericht wanneer het tijd is voor deze periodieke controles. Heeft u echter tussen de controles door nog problemen, dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht.

Het kan ook zijn dat het inmiddels jaren geleden is dat uw contactlenzen zijn aangepast, nooit meer zijn gecontroleerd en dat ze inmiddels wat meer last gaan geven. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat het vanwege een verhuizing moeilijker of lastiger is om uw vorige contactlensspecialist te bereiken. Een andere reden kan zijn dat u over uw huidige contactlensspecialist niet (meer) tevreden bent of dat u een second opinion wilt. In alle gevallen kunt u natuurlijk bij ons terecht voor controle van uw ogen en contactlenzen.

 

ONDERHOUD

Omdat contactlenzen rechtstreeks op het oog gedragen worden is het noodzakelijk dat het onderhoud verantwoord wordt uitgevoerd. Verontreinigde en niet goed gedesinfecteerde contactlenzen kunnen de nodige irritaties veroorzaken en op langere termijn het dragen van lenzen misschien onmogelijk maken. Iets wat ook vaak vergeten wordt is dat alle vloeistoffen een beperkte houdbaarheid hebben. Dit is niet de uiterste verkoopdatum die op de verpakkingen vermeld staat, maar de houdbaarheid na opening. Afhankelijk van de soort vloeistof is dit één tot drie maanden. Wat daarbij ook niet vergeten moet worden, is dat de bewaartemperatuur hier de nodige invloed op heeft. Een nieuwe fles vloeistof die bijvoorbeeld op vakantie in een hete tent of caravan ligt, kan dan al na een week bedorven zijn. Ook de desinfecterende en conserverende stoffen in de vloeistoffen kunnen wel eens voor problemen zorgen waarbij dan overgegaan moet worden op ‘neutralere’ vloeistoffen.
Contactlenzen geven een ruimer gezichtsveld en geen vertekening van het beeld ten opzichte van een bril