Oog onderzoek - Beroepen in de oogzorg

OPTICIEN

Opticiens zijn binnen bepaalde limieten in staat om een bril aan te meten, te vervaardigen en af te leveren. De limieten hebben o.a. te maken met de leeftijdsgrenzen van de cliënten en de sterkte van de aan te meten glazen. Ze zijn meestal werkzaam in een optiekwinkel en de belangrijkste werkrelatie ligt bij de contactlensspecialisten en de optometristen. De opleiding is op MBO-niveau.

OOGMEETKUNDIGE

Voor de oogmeetkundigen gelden dezelfde omschrijvingen als voor opticiens. Oorspronkelijk waren dit opticiens die na de MBO-opleiding optiek door middel van een vervolgopleiding in staat waren tot het opmeten van oogafwijkingen. Tegenwoordig is deze opleiding verweven in de opleiding tot opticiens. Ze zijn meestal werkzaam in een optiekwinkel en de belangrijkste werkrelatie ligt bij de opticiens, contactlensspecialisten en de optometristen.

 

CONTACTLENSSPECIALIST

Naast het uitoefenen van het beroep opticien, is de contactlensspecialist binnen bepaalde limieten in staat tot het zelfstandig voorschrijven, aanmeten en verstrekken van contactlenzen. Contactlensspecialisten kunnen werkzaam zijn in optiekwinkels, contactlensinstituten, oogheelkundige en optometristen praktijken en ziekenhuizen. De belangrijkste werkrelatie is met opticiens en optometristen. Contactlensspecialisten hebben de MBO-opleiding optiek gevolgd met daarna een vervolgopleiding tot contactlensspecialist.

 

TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT

Een Technisch Oogheelkundig Assistent assisteert de oogarts bij spreekuren en ingrepen en bij het verrichten van oogmetingen en oogfunctie-onderzoeken. In sommige gevallen kan de TOA zelf visuele hulpmiddelen voorschrijven en aanmeten. De TOA werkt in de tweedelijns oogzorg onder verantwoordelijkheid van de oogarts. De opleiding is een MBO-opleiding die gevolgd kan worden indien men in een oogartspraktijk werkzaam is.

 

OPTOMETRIST

De optometrist is werkzaam is in de eerstelijns oogzorg en betrokken bij de screening op oogaandoeningen met behulp van daartoe geëigende apparatuur of door het toedienen van voor het onderzoek noodzakelijke diagnostische farmaca. De meeste optometristen zijn werkzaam binnen de optiekbranche en oogheelkundige centra. De belangrijkste werkrelatie binnen de optiekbranche is met de opticien en contactlensspecialist en in oogheelkundige centra is de oogarts de belangrijkste werkrelatie. In de toekomst zullen deze werkrelaties zich ook meer uitbreiden tot de huisarts. De wettelijk beschermde titel optometrist wordt verkregen na het behalen van het betreffende HBO-diploma.

 

ORTHOPTIST

Een orthoptist verricht oogheelkundig onderzoek, stelt diagnoses en behandelt oogafwijkingen die te maken hebben met of worden veroorzaakt door de oogstand, de oogbewegingen en/of de samenwerking tussen beide ogen. Hierbij valt te denken aan oogspierdefecten, scheelzien of een lui oog. Een orthoptist is werkzaam in de tweedelijns oogzorg, oefent een zelfstandig beroep uit en werkt meestal in een oogheelkundige praktijk. De belangrijkste werkrelatie is de oogarts en in mindere mate de optometrist en de huisarts. De wettelijk beschermde titel orthoptist wordt verkregen na het behalen van het betreffende HBO-diploma.

 

OOGARTS

De oogarts houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de oogleden en de traanwegen. De oogarts is werkzaam in de tweedelijns gezondheidszorg, meestal in ziekenhuizen maar ook in extramurale praktijken. De opleiding volgt na het artsexamen met een 5-jarige specialistische opleiding tot oogarts.

 

LOW-VISION INSTITUTEN

Helaas komt het voor dat zowel de oogarts als de optometrist of de opticien de gezichtsscherpte met een bril niet kan verbeteren. Heeft zo iemand dan een erg lage gezichtsscherpte (= low-vision) dan kan het functioneren hierdoor erg beperkt worden. Voor blinden en slechtzienden zijn er echter wel allerlei hulpmiddelen om toch redelijk te kunnen functioneren. Niet alleen in de vorm van loepen of leesglazen, maar ook voor andere gebruiksartikelen. Bij de Low-vision instituten (zie onderstaande links) hebben ze een uitgebreid scala van dit soort hulpmiddelen. In onze regio is hoofdzakelijk Visio actief.

 
Dit is een kleine greep uit de vele beroepen in de oogzorg